Svítání III.

Ve dvou předchozích kapitolách jsem popsal prvních šest měsíců po mém „obvinění neobvinění“, a to hned ze dvou právních rovin, které obě znamenají neplatnost celého trestního řízení, proti mně vedeného. Avšak, oněch rovin, které, kdyby tato možnost existovala v trestním systému státu, by znamenaly zmatečnost řízení od jeho počátku, je daleko více.Absurditou totiž je, že všechny tyto prvky jsou prostě […]

Svítání II.

A tak budu pomalu pokračovat, a, bohužel, již v tuto chvíli narážím na onen problém toho, že, když chcete rozklíčovat sofistikovaný podvod při manipulaci s vyšetřováním ze strany Policie, každého posluchače, či čtenáře (jako v tomto případě), zahltíte spoustou dokumentů, které existují v papírové podobě. Budu se snažit být ohleduplný.Jak jsem uvedl ve „Svítání I.“, obvinění, které mi bylo sděleno […]

Svítání I.

 A tak jsem použil tento romantický nadpis, který budu používat, jako akronym pro to, co budu teď možná několik měsíců dělat. Proč „Svítání“? Je zcela na místě použít tento termín pro něco, co může svými důsledky dopadnout tvrdě na tvář této země, a co donutí lidi se zamyslet nad tím, co nám bylo do hlav vecpáno za posledních 30 let […]

Stručné vyjádření k okolnostem smrti Milana Hosnedla

S ohledem na bludné informace, tryskající z článků v médiích z roku 2002, které i nadále neustále, jako bumerang, se vrací v podobě „svérázného informačního šumu“, je na místě uvést fakta okolo úmrtí Milana Hosnedla, alias „Pišty“, v roce 2000. Fakta, která jsem připraven doložit oficiálními listinami z vyšetřování, kdy mi byla, ze strany orgánů státu, vnucena role pachatele tohoto činu, […]

Požární bezpečnost ve vězení?

Jak již jste si asi dokázali všimnout, existuje mnoho „zvláštních“ otázek, které mi vytanou na mysli, ať již se ve vězení stane cokoliv. Poslední zpráva, která mě připomněla, co jsem v nedávných 18 letech zažíval, se týká onoho „údajně“ uhořelého vězně na Borech, který měl „uhořet“ v noci ze 20. na 21. září 2020. Nejprve mě toto nechalo chladným, neboť, jelikož jsem […]

Když už kouříš, tak v prostorách tomu určených. Aspoň tak by to mělo být.

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI – O ochranu před neoprávněným zasahováním do všeobecného osobnostního práva žalobců, do práva na ochranu lidské důstojnosti, na ochranu před ponižujícím zacházením a diskriminací, na ochranu zdraví a o ochranu před výkonem státní moci způsobem, který zákon neumožňuje, o finanční zadostiučinění a písemnou omluvu, žalovaný: Česká republika, vězeňská služba ČR                                                                      věznice Valdice se sídlem: Náměstí míru 55, […]

Největší pokrytectví České republiky – absence kodifikace presumpce neviny

Již delší dobu mě irituje jedna věc: V této zemi“odpovědní“ mají plné huby presumpce neviny, ale nikdo z nich neřekne lidem pravdu. Pravda, v tomto směru, je totiž opravdu hnusná. V České Listině základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), součásti to Ústavy ČR, totiž NENÍ kodifikována „presumpce neviny“, jak se s ní všichni zaštiťují, ale bolševický hnus, který je […]

Největší pokrytectví České republiky – absence kodifikace presumpce neviny

Již delší dobu mě irituje jedna věc: V této zemi“odpovědní“ mají plné huby presumpce neviny, ale nikdo z nich neřekne lidem pravdu. Pravda, v tomto směru, je totiž opravdu hnusná. V České Listině základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), součásti to Ústavy ČR, totiž NENÍ kodifikována „presumpce neviny“, jak se s ní všichni zaštiťují, ale bolševický hnus, který je […]

Presumpce viny…

Když jste právoplatně odsouzený „vrahoun“ musíte si zvyknout na to, že vaše výchozí pozice je někde v mínusu. Máte škraloup na svý cti a každý na vás bude v první chvíli koukat jako na kriminálníka. O.K. Jak už jsem jednou psal, přijal jsem to stigma a velmi dobře vím, s jakou zrůdou se budu ve společnosti potýkat. Co mě ale […]

(Ne)bezpečné „autobusy“ vězeňské služby… No a jezdí vesele dál.

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI (ŽALOBA NA OCHRANU ZDRAVÍ, jako součást fyzické integrity člověka, jež je chráněna č.7 odst.1- LZPS, chránícím nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, resp. čl.B odst.1 – úmluvy, chránící soukromí život, který zahrnuje fyzickou a duševní integritu, kdy právo na ochranu zdraví podle čl.31 – LZPS je třeba chápat jako právo aktivně, resp. Intenzivně chránit své zdraví – […]