Svítání
Svítání III.

Svítání III.

Ve dvou předchozích kapitolách jsem popsal prvních šest měsíců po mém „obvinění neobvinění“, a to hned ze dvou právních rovin, které obě znamenají neplatnost celého trestního řízení, proti mně vedeného.

Avšak, oněch rovin, které, kdyby tato možnost existovala v trestním systému státu, by znamenaly zmatečnost řízení od jeho počátku, je daleko více.Absurditou totiž je, že všechny tyto prvky jsou prostě PORUŠENÍM ÚSTAVY.

A tak se pustím do dalšího prvku, který, tím, že existuje, znamená jediné dvě možnosti. Buď jsou orgány státu úplně blbý, anebo to celé je záměr. Kloním se k tomu, že se jednalo o záměr.
Takže k věci.Jak jsem přiložil ke „Svítání I.“, „obviněn jsem byl ve spolupachatelství s Jiřím Forejtem“. Tento údaj je velice důležitý, neboť NIKDY JSEM NEBYL OBVINĚN „ve spolupachatelství se svou tehdejší manželkou“.

Moje tehdejší manželka však byla „obviněna (ze spáchání vraždy také) ve spolupachatelství s Jiřím Forejtem“ (viz. Příloha A.), nikoliv se mnou. A toto se v průběhu vyšetřování nikdy nezměnilo. Stejně, se nezměnila v jakémkoliv obvinění „doba úmrtí ‚okolo 3: 45 hod. dne 13.10.2000′“. Otázkou je, co vlastně policajti vyšetřovali?

Nyní je nezbytné připomenout, že od 6.3. do 26.7.2001 NIKDO NEMOHL NAHLÍŽET DO SPISU, což znamená, že nikdo, ani advokáti, nevěděli, že dne 2.4.2001 bylo zastaveno trestní stíhání Jiřího Forejta (viz. Příloha B.). Je tedy zjevné, že od 2.4.2001 jsem jak já, tak moje manželka, byli stíháni z vraždy každý zvlášť, a ani jeden z nás nemohl vědět, že náš společný „spolupachatel“ již stíhán není.Myslím si, že nazvu-li tento postup „uváděním klamavých skutečností“, nebudu daleko od pravdy. Jenže, uvádění klamavých skutečností ze strany policie, je praktika nezákonná a zákonem zakázaná.

A bude hůř, neboť tato záležitost byl prováděna „s vědomím státního zastupitelství“.Již dne 7.3.2001 byl podán návrh na mé vzetí do vazby, kdy i v tomto návrhu je uvedeno, že jsme stíhán ve spolupachatelství s J.F. (viz. Příloha C.). Tedy ve vazbě jsem byl právě pro takto definovaný a spáchaný skutek. Po zastavení trestního stíhání J. Forejta, to měla být státní zástupkyně, kdo by ohlídal, že se obvinění změnilo. NEOHLÍDALA. Dnes již vím, že zcela záměrně, neboť se orgány státu chystaly k daleko většímu podvodu, a to zfalšovat dobu úmrtí.K tomu však až v dalším pokračování.

Celá řada následujících rozhodnutí vydávaných vyšetřovatelem je neplatná též z důvodu, že v popisu stíhaného skutku, je uváděna lež, pokud jde o to, že rozhodnutí se týká osob, které jsou údajně stíhány „ve spolupachatelství“, ačkoliv tak stíhány nebyly.Jedná se například o takováto procesní usnesení, jako jsou následující:

Příloha D., což je usnesení o přijetí znalců ze dne 13.4.2001 (zde je nutno upozornit, což bude řešeno později, že v tomto rozhodnutí rozhodl sám VYŠETŘOVATEL, že hliníkový kufřík byl Pišty, ačkoliv tento kufřík NIKDO ZE SVĚDKŮ NEIDENTIFIKOVAL, JAKO PIŠATŮV KUFŘÍK);Příloha E., usnesení o přijetí znalců ze dne 13.4.2001;

Příloha F., usnesení o vrácení telefonních přístrojů ze dne 14.5.2001 (toto je též absurdní šílenost, neboť, jak s k tomu dostanu dále, tyto mobily nebyly z majetku poškozené firmy);Jakýkoliv lehce právně vzdělaný jedinec již ví, těm ostatním mohu říci, že když se rozhoduje „procesním usnesením“, pak toto rozhodnutí musí přesně popisovat, v jaké věci se rozhoduje. Jestliže však v těchto rozhodnutích je uváděna skutečnost, že osoby, jichž se týká, „jsou stíhány ve spolupachatelství“, když žádné takové rozhodnutí neexistuje, pak se opět, slovy civilního práva, jedná o „simulovaný právní úkon“, tedy úkon právně NEPLATNÝ.

Znovu tedy musím upozornit, že od 6.3.2001 do 26.7., resp.18.9.2001, žádnému obhájci, ani mě, nebylo umožněno nahlédnout do spisu, tudíž, neexistovala žádná možnost si ani úspěšně podat stížnost proti uvedeným rozhodnutím. Tolik ke korektnímu „způsobu vyšetřování vraždy“, ze strany pověstného „1.oddělení“, vedeného scénáristou Josefem Marešem. Tedy, „Jak je toto možné?“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *