Svítání
Svítání IX.- kdo vlastně zabil Pištu (aneb policejní diletantství na pochodu temnotou)

Svítání IX.- kdo vlastně zabil Pištu (aneb policejní diletantství na pochodu temnotou)

V dnešním díle „Svítání“ se konečně dostávám k tomu, kdo by mohl být skutečný vrah, kterého policajti nechali uniknout. Ačkoliv, svůj díl na tomto nesou i čeští soudci.

Jsem přesvědčen, že jen a pouze DILETANTSTVÍ „slavného 1. oddělení“ způsobilo, že skutečný vrah unikl, a dnes, po více jak dvaceti letech, je jeho čin již promlčen.

Ano, vážení a milí čtenáři, nedotknu se ničeho menšího než mého současného motivu života, kterým je dosáhnout kodifikace podobného řízení, jako je „Project Innocence“ ve Spojených státech Amerických, tedy možnosti revize uzavřených případů.

Proč? Pochopíte níže.

Od prvopočátku totiž měli policajti k dispozici DNA z vražedné zbraně, ale v průběhu již přípravného řízení, tato původní stopa z místa činu, zůstávala upozaděna a ignorována. Jasně, proč by taky policajti vyšetřovali, když byli zvyklí postupovat podle předem připraveného scénáře, na jehož konci je přece „odsouzen kdokoliv, kdo se do něho hodí“.

Tedy, třeba se někdy v budoucnu najde někdo, kdo bude ochoten uvedený vzorek DNA porovnat v Databázi DNA, tisíckrát o této tvrdím, že je vedena zcela ilegálně, když orgány Státu shromažďují DNA, aniž by existoval zákon o databázi DNA. Pro ty, kteří nevědí, o jaký problém jde, celá Databáze DNA je vedena na základě „Pokynu policejního prezidenta“. Ono je totiž veřejným tajemstvím, že v této zemi Policie mnoho „úkonů“ neprovádí „podle zákona“, ale „podle pokynu policejního prezidenta“, což je ve skutečnosti „úředník moci výkonné“.

Proto tedy předkládám, pro OČI VŠECH, Přílohu A, což je původní Znalecký posudek ze dne 23.11.2000, který zpracovává „stopy zajištěné na místě činu“.

Věnujte prosím pozornost listu spisu číslo 0098, zde Příloha A-6).

V tabulce se mi jedná o vzorek označený „P 3 10“. Tento totiž nikdy již později nebyl porovnáván s ničím. Vzorek z cigaretových nedopalků sice byl používán k porovnání, ale ani jeden z těchto vzorků (ZDŮRAZŇUJI, ŽE JDE O STOPY Z MÍSTA ČINU!) nebyl porovnáván v databázi DNA. Jistě, lze namítnout, že vyšetřování bylo prováděno v roce 2000-2001, a souzena věc byla v roce 2002, ale já jsem DNA z místa činu předložil při Návrhu na obnovu řízení v roce 2007 (viz Příloha D)), kdy jsem jim to dokonce vybarvil. Tímto krokem jsem se „zbavil“ tzv. nového důkazu, nezbytného pro obnovu řízení, neboť, ačkoliv jsem předložil celkem 41 nových důkazů a skutečností, bylo to soudy odmítnuto.

Abych tedy doplnil veškeré materiály ze spisu, včetně porovnání s mým vzorkem, přikládám Přílohu B), což je Znalecký posudek ze dne 29.11.2000, na osobu J.F., který byl původně obviněn, následně označen za mého spolupachatele, aby posléze bylo jeho trestní stíhání v tichosti zastaveno. A nakonec tedy i Přílohu C), Znalecký posudek ze dne 18.5.2001, který provádí srovnání s mým vzorkem DNA.

Ano, milí čtenáři, postupem času předložím veškeré možné a provedené Znalecké posudky ke stopám z místa činu, které všechny byly ve vztahu k mojí maličkosti NEGATIVNÍ.

Znovu si dovolím upozornit a tvrdit, že „na místě činu jsem NEBYL“. A v době smrti Pišty, jak byla zjištěna přímým měřením tělesné teploty, jsem byl v Třebíči, tedy 180 km od místa činu.

Dnes jsem pro vás všechny zpracoval onu část, o které se vůbec v souvislosti se smrtí Pišty vůbec nemluví. Jsem to tedy jen a jen já.

A to všechno proto, že jestliže je možné, že je známa DNA vraha, nevidím sebemenší důvod, proč ji neuveřejnit.

Pořád jste ještě přesvědčeni, že je Česká republika bezpečná země?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *