Blog
Přecpané kriminály? Jaká je realita?

Přecpané kriminály? Jaká je realita?

Tak jsem chtěl psát o kriminálech spíše zvesela, nicméně, asi nejde o takových věcech psát jen vesele, a tudíž říznu do toho trochu víc zhusta. Jsou kriminály přecpané? A jak ve skutečnosti?

No, tohle se asi nebude líbit.

Podle mých zjištění, české kriminály jsou přecpány nikoliv na úrovni nějakých 120 % jak se nám snaží namluvit Generální ředitelství VSČR, ale na úrovni blížící se tak 400-500 %. Jak jsem k tomuto došel? Jednoduše.

Odpovědní generálové totiž oblbují nejen veřejnost, ale i mezinárodní a vnitrostátní organizace, a to tak, že zaměňují dva pojmy. Tyto dva pojmy jsou následující:

„volný osobní prostor“ (pojem Evropského práva),

„podlahová ploch pro jednoho vězně“ (pojem GŘVSČR).

Aby bylo jasno, GŘVSČR do cely o 40 metrech plošných umístí 10 vězňů, a tvrdí, že splňují Evropské standardy. Nicméně, Evropské standardy používají pojem odlišný, který je k dohledání i na Wikipedii.

Pojem „volný osobní prostor“ je totiž prostor, který není zastavěn žádným nábytkem. Pro zjednodušení, je to prostor přibližně odpovídající ploše, kterou vytvoříte tak, že roztáhnete ruce do stran, a otočíte se okolo svislé osy.

Ouvej.

Na každé cele totiž má každý vězeň postel, která zabírá 1,7 metru plošných, a skříňku, která zabírá 0,3 metru plošného. Jestliže tedy GŘVSČR „přidělí“ každému vězni 4 metry podlahové plochy, pak tato plocha je ZCELA NEODPOVÍDAJÍCI EVROPSKÝM STANDARDŮM. Je úplně jedno, že skříňky mohou být na sobě, a postele jako palandy. Pořád je volný osobní prostor nedostatečný.

Záměrně zde nezmiňuji takovou věc, jako jsou stoly a židle v počtu vězňů na cele, či takové detaily, jako je prostor pod umyvadly, či prostory, ve kterých se otáčejí otvírané dveře.

Jelikož je „volný osobní prostor“ základním kritériem pro dodržení absolutního zákazu nelidského a ponižujícího zacházení, jež je garantován článkem 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dovolím si uzavřít, že Česká republika, k odpovědnosti Vlády současné, i Vlád předchozích, naplňuje skutkovou podstatu „nelidského a ponižujícího zacházení“ ve svých kriminálech, a to organizovaným způsobem po vzoru mezinárodního zločinu, kerá dopadá na každého jednotlivého vězně.

Váš Albert Žirovnický

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *