Když už kouříš, tak v prostorách tomu určených. Aspoň tak by to mělo být.

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI – O ochranu před neoprávněným zasahováním do všeobecného osobnostního práva žalobců, do práva na ochranu lidské důstojnosti, na ochranu před ponižujícím zacházením a diskriminací, na ochranu zdraví a o ochranu před výkonem státní moci způsobem, který zákon neumožňuje, o finanční zadostiučinění a písemnou omluvu, žalovaný: Česká republika, vězeňská služba ČR                                                                      věznice Valdice se sídlem: Náměstí míru 55, … Pokračování textu Když už kouříš, tak v prostorách tomu určených. Aspoň tak by to mělo být.