Co mají společného Nacisti, Bolševici a dnešní demokracie? Zneužívání vežeňské práce!

NESPORNÝ HISTORICKÝ DŮKAZ IDEOLOGICKÉ NÁVAZNOSTI ZNEUŽÍVÁNÍ VĚZEŇSKÉPRÁCE ZE STRANY STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika je posttotalitní zřízení, které, ve vztahu k principu právního státu, pokud jde o „pracovní podmínky vězňů„, se od roku 1990 neoprostilo od totalitních zásad zneužívání vězeňské práce, jako důsledek ignorování Evropského pracovního práva, kdy existuje nesporný následek, že z věznů v České republice jsou uměle „vyráběni“ sociálně dezintegrovaní a … Pokračování textu Co mají společného Nacisti, Bolševici a dnešní demokracie? Zneužívání vežeňské práce!